مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 3. آذر 1396 - 22:04   |   کد مطلب: 23381
یادداشت:
مرد است و حرفش
رحمت خدا بر مجاهدان جبهه انقلاب که جان‌ و مالشان را به سبب احساس مسئولیت در برابر ملت و کشورشان در طبق اخلاص میگذارند و صادقانه در راه پیشرفت و امنیت کشورشان میجنگند.

حقیقتا غبطه خوردم به روح بلندش و به عزم استوارش! وقتی‌گفت کمتراز سه ماه  دیگر،شاید قلقلکشان آمد  دوستانِ وعده دهندگانِ صد روزه!
غافل از اینکه این وعده ها سَوای از حرف های برخی "مرد؟"های سیاست است.
اما از آنجایی که مرد است و حرفش؛ این بزرگ مرد مجاهد وفا کرد؛ حاج‌قاسم را میگویم؛ مردی که ابو مهدی مهندس خود را سربازش‌ میداند‌ و لوموندِ فرانسه قوی ترین مرد خاورمیانه اش خطاب میکند.
آری داعش از اول هم محاسباتی  اشتباه بود ، و در حد و اندازه های جنگ با عشق و ایمان نبود.
شاید روزی به خیال خودشان ابر قدرتان استعمارگر جهان نقشه ی نحوه ی مدیریتشان در تهران را طرح ریزی میکردند ، اما شیر بچه های حاج حسین همدانی به لطف حضرت حق نقشه شان را در نطفه خفه‌ کردند.
دورد بر غیرتشان!
ولی دردمان‌ میگیرد که کاش مسئولان وعده های پیاپی هم جنسشان از جنس سلیمانی بود و قلبمان قوت میگرفت از اطمینان اینچنینی آقا به حاج قاسم های کشور.
اما‌ نه ، سلیمانی شدن به همین سادگی ها هم نیست.
چرا که وقتی حاج قاسم در جبهه حق علیه کفر می جنگد به انقطاع رسیده است.
دنیارا با همه زیبایی ها و لذت هایش ارزانی ما کرده و غبطه اش  ابووهب شدن است.
درود بر شرفشان!
در این طرف اما زرق و برق کرسی قوه های آنچنانی که مجال فکر کردن به چیزی جز قدرت را نمیدهد و انصافا هم سخت است خدمت مخلصانه، سخت است محض رضای خدا کار کردن ، تقوایی می خواهد که وا نرود و جا نزند و سست نشود .
اما مسئولان الگو بگیرند از خدمت این سرفرازان.
ولله کشور به اوج‌ میرسد اگر همه مسئولان نگاه حاج قاسمی و امثالهم  به اداره کشور داشته باشند.
 کشور به اوج میرسد اگر بجای سیاسی کاری فکرت به اطاعت امر ولی زمانت باشد و قانعش کنی که مبادا بگوید "نیستم" که سرشکسته شوی.
رحمت خدا بر مجاهدان جبهه انقلاب که جان‌ و مالشان را به سبب احساس مسئولیت در برابر ملت و کشورشان در طبق اخلاص میگذارند و صادقانه در راه پیشرفت و امنیت کشورشان میجنگند.
میجنگند گاهی در عراق و سوریه  و‌ برابر اجنبی ، گاهی در اداره کشور میجنگد با عقیده باطل و گاهی در دانشگاه تبیین میکنند انقلاب را برای آینده سازان کشور.
رحمت خدا بر همه مجاهدان راه حق.

 

 

محمدجواد شیرازی ، مسئول تحلیل وبررسی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان

 

انتهای پیام/چ

دیدگاه شما

عناوین پربازدید

آخرین اخبار