نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت:
دانشجویان انقلابی اعلام میکنند که وجود چنین فراکسیون های تابع محض تصمیمات ازپیش تعیین شده برای حیات سیاسی کشور و مجلس اصلا مناسب نیست.
09/15/1396 - 13:35
اشتراک در صدرا رضایی