نمایش 1 - 1 از 1
دارنده مدال جهانی بدمینتون:
عضو تیم ملی و دارنده مدال جهانی بدمینتون می‌گوید که دانشگاه آزاد اسلامی افق‌های تازه‌ای را در ورزش به روی او گشوده و ورزش‌های انفرادی و جمعی دانشگاه آزاد را به برندی ورزشی در جامعه تبدیل کرده است.
08/20/1396 - 09:24
اشتراک در عضو تیم ملی