نمایش 1 - 1 از 1
غدیرخم سمبل امامت و ولایت است و در واقعه نشانه و رمزی است که از تداوم خط نبوت حکایت دارد و نقطه طلایی کاروان رسالت و طلایه دار امامت و ولایت است.
06/16/1396 - 23:21
اشتراک در آخرین حجوپیامبر (ص)وخطبه غدیر