مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید

بسم الله الرحمن الرحیم

صدای دانشجو حاصل اندیشه و آراء افرادی است که در حقیقت وجود تامل کرده و دریافته اند که تنها راه سعادت بشر دین است…ودریافته اند که دین نه تنها توان بلکه حق اداره جامعه را دارد و جز دین حق حاکمیت جامعه برای مکتب دیگری باطل است.

نظام جمهوری اسلامی دایه دار حکومت دینی است در دنیایی که غرب و شرق برای دین حق حاکمیت و حضور در اجتماع قائل نبوده اند. دراین دنیا جمهوری اسلامی با آزمان تمدن نوین اسلامی پا به عرصه حاکمیت نهاد تمدنی که با نفی ظلم و شرک و ساختارهای ظالمانه و ناعادلانه سعی در پیاده کردن عدالت حقیقی در جوامع بشری را دارد.

اکثر ساختارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی حاکم بر دنیای امروز ما  مستقیم یا غیر مسقیم نشات گرفته از غرب فکری و در تضاد با دین است و ساختارهای رسانه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

آنجا که رسانه خوب را به ظاهر رسانه بیطرف معرفی می شود و میبینیم بی طرفی رسانه ها دروغی بیش نیست و اصلا بی طرفی در دنیایی که حق و باطل درگیرند به معنای عدم و نیستی است.

این جهان جنگ است چون کل بنگری        ذره ذره همچو دین با کافری 

تولید ساختارهای جدید و برآمده از دین برای نیل به تمدن نوین اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر و البته زمان بر است و در وضعیت فعلی که این ساختار ها تولید نشده اند موظف به استفاده و تسخیر از ساختار های غربی هستیم و در این راستا در فضای رسانه ای با رویکرد دفاع از حق و حقیقت گویی و حقیقت جویی پا به عرصه فعالیت  در حوزه دانشگاههای استان همدان نهاده ایم باشد که مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد.

 

مدیر مسئول سایت : فرزان چشمه قصابانی

ایمیل  : sedayedaneshjoo2015@gmail.com

شماره تماس و پیگیری 08134355003

 

سامانه پیام کوتاه:
تلفن همراه: 
رایانامه: sedayedaneshjoo@shmail.ir

آخرین اخبار