نمایش 1 - 1 از 1
یکی از اعضای اصلی واردات مواد مخدر به کشور توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در استان کرمانشاه دستگیر و محموله آنان کشف و ضبط گردید.
05/09/1399 - 11:27
اشتراک در اطلاعات سپاه