نمایش 1 - 1 از 1
عضو کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در چند ماه گذشته گفت: استیضاح زنگنه، ربیعی، کرباسیان، رحمانی فضلی، شریعتمداری و حجتی از سوی نمایندگان در حال پیگیری است.
04/09/1397 - 08:22
اشتراک در اقتصاد کشور