نمایش 1 - 1 از 1
یک کارشناس فوتبال گفت: در مساله مهدی طارمی هم باشگاه و هم خود طارمی اشتباه کردند و باید تنبیه شوند.
07/12/1396 - 09:10
اشتراک در باشگاه پرسپولیس