نمایش 1 - 1 از 1
تعطیلی دو روزه ی دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی به مناسبت درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 دیماه 1395 تعطیل اعلام کرد.
10/20/1395 - 00:13
اشتراک در تعطیلی دانشگاه آزاد