نمایش 1 - 1 از 1
سردار محمد تهرانی مقدم:
سردار محمد تهرانی مقدم گفت: «واقعه‌ای که منجر به شهادت سردار حسن تهرانی مقدم شد یک اتفاق نبود بلکه یک حادثه از پیش برنامه‌ریزی و تعیین شده و تروریستی بود.»
02/19/1395 - 10:52
اشتراک در تهرانی مقدم