نمایش 1 - 2 از 2
مسئله حقوق های نجومی که در کشور بازتاب گسترده ای داشت، در تعیین رئیس دوازدهمین دولت نقش ویژه ای ایفا می کند.
02/11/1396 - 20:46
یادداشت دانشجویی:
چند روز پیش وزیر بهداشتِ میلیاردر دولت در برنامه ثریا گفت حقوق های نجومی پزشکان و جراحان حق اوناست و حق دارند که پول کلان بگیرند! و ما زیر میزی‌رو آوردیم روی میز!
10/07/1395 - 16:28
اشتراک در حقوق های نجومی