نمایش 1 - 5 از 5
عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: در شرایطی که دیوان سقف حقوق را 20 میلیون در نظر گرفته بود 400 نجومی بگیر شناسایی کرد، چطور ممکن است با قرار گرفتن 12 میلیون به عنوان سقف حقوق، نجومی بگیران تبرئه شوند؟
06/19/1396 - 14:21
در حالی که در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور 400 مدیر دولتی به عنوان نجومی بگیر معرفی شدند، گزارش دوم حاکی از تبرئه همه نجومی بگیران توسط دیوان محاسبات است.
06/18/1396 - 20:52
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: انتصاب آقازاده ها در پست های مختلف اقدامی مثل "حقوق های نجومی" است و نوعی رانت محسوب می شود.
06/16/1396 - 10:59
مسئله حقوق های نجومی که در کشور بازتاب گسترده ای داشت، در تعیین رئیس دوازدهمین دولت نقش ویژه ای ایفا می کند.
02/11/1396 - 20:46
یادداشت دانشجویی:
چند روز پیش وزیر بهداشتِ میلیاردر دولت در برنامه ثریا گفت حقوق های نجومی پزشکان و جراحان حق اوناست و حق دارند که پول کلان بگیرند! و ما زیر میزی‌رو آوردیم روی میز!
10/07/1395 - 16:28
اشتراک در حقوق های نجومی