نمایش 1 - 1 از 1
بانک مرکزی فهرست کالاهایی که ارز رسمی به نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند را به تفکیک شرکت ها و افراد منتشر کرد.
04/10/1397 - 11:00
اشتراک در دلار 4200