نمایش 1 - 1 از 1
دکتر سعید عیسی زاده
قحط الرجال در دانشگاه صنعتی همدان
دکتر محمود نیلی سرپرست دانشگاه صنعتی همدان دکتر سعيد عيسي زاده را به عنوان معاون اداري مالي دانشگاه صنعتی همدان منصوب کردند، لازم به ذکر است حدود 50 نفر در 8 گروه تحصیلی به عنوان هیات علمی در دانشگاه صنعتی همدان مشغول به فعالیت اند.
08/18/1393 - 23:33
اشتراک در دکتر محمود نیلی