نمایش 1 - 1 از 1
در مراسم انعقاد تفاهم نامه پارک علم و فناوری با سازمان فرابورس مطرح شد
رئیس سازمان بورس گفت: ارزش گذاری روی دانش زمانی انجام می‌شود که این دانشگاه در بازار سرمایه قرار بگیرد بازار سرمایه جایی است که عرضه و تقاضا میزان ارزش مادی دانش را نشان می‌دهد.
08/20/1396 - 23:51
اشتراک در سازمان بورس