نمایش 1 - 1 از 1
مصطفی هاشمی طبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 گفت: من تا کنون چندین بار گفتم کارلوس کی‌روش یک بیگانه است که به ما اهانت می کند.
11/01/1397 - 13:37
اشتراک در سازمان تربیت بدنی