نمایش 1 - 2 از 2
«اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال»
01/01/1396 - 22:28
آ‌یت الله مکارم شیرازی برای رسیدن به احسن الحال که در دعای تحویل سال وارد شده، راهکارهایی را ارائه کرده است.
12/30/1395 - 20:33
اشتراک در سال نو