نمایش 1 - 1 از 1
با توجه به حضور پرشمار زائران ایرانی در اربعین حسینی، وضعیت ترافیک و تاخیر پروازها در فرودگاه نجف از روز گذشته شدت گرفته است.
08/12/1397 - 11:34
اشتراک در سرگردانی