نمایش 1 - 1 از 1
سید محمود علوی گفت: تک تک تروریست‌ها را به سزای اعمالشان خواهیم رساند.شماری از عوامل مرتبط با حادثه تروریستی اهواز دستگیر شده اند
07/02/1397 - 11:29
اشتراک در سیدمحمود علوی