نمایش 1 - 1 از 1
گزارش وزارت راه و شهرسازی نشان می‌‌‌‌دهد ۳۳درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
04/21/1396 - 22:49
اشتراک در شهرسازی