نمایش 1 - 1 از 1
وضعیت بغرنج آلاینده های زیست محیطی در عسلویه زندگی به گونه ای است ساکنان بومی ، کارکنان و کارگران شاغل را در شرایط خطرآفرین برای سلامتی قرار داده است.
08/15/1397 - 10:24
اشتراک در عسلویه