نمایش 1 - 1 از 1
برخی از کارشناسان انرژی نسبت به مصوبه قیر رایگان مجلس واکنش نشان داده و راه کارهایی را به منظور اصلاح این مصوبه پیشنهاد دادند.
05/11/1399 - 12:32
اشتراک در قیر