نمایش 1 - 1 از 1
برخی دانش آموزانی که در مدارس شهری سیستان وبلوچستان درس می خوانند دست کمی از محصلان در نقاط دورافتاده و روستایی ندارند، گواه این مطلب کمبود فضاها و امکانات آموزشی است که گریبان مدارس این استان را گرفته است.
05/11/1399 - 12:30
اشتراک در مدارس خشت و گلی