نمایش 1 - 1 از 1
تو این مملکت دو دسته آدم داریم که لیدرهای اونها هدایت جریانهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه رو بر عهده دارند!
10/12/1395 - 07:54
اشتراک در مملکت