نمایش 1 - 1 از 1
در کنار نام شرکت هایی که نمایندگی شرکت های بزرگ گوشی همراه در ایران هستند، نام شرکت هایی به چشم می خورد که کمتر از دو سال از ثبت این شرکت ها زمان گذشته است؛ شرکت هایی که پایان سال 95 تأسیس شده اند و یک باره با دریافت ارز دولتی به واردکننده گوشی موبایل تبدیل شدند.
04/06/1397 - 09:21
اشتراک در واردات موبایلو ارزو دلار 4200 تومانی وسوداگران ارز ووارد کننده موبایل وشرکت های وارد کننده گوشی