نمایش 1 - 1 از 1
یادداشت دانشجویی:
چند روز پیش وزیر بهداشتِ میلیاردر دولت در برنامه ثریا گفت حقوق های نجومی پزشکان و جراحان حق اوناست و حق دارند که پول کلان بگیرند! و ما زیر میزی‌رو آوردیم روی میز!
10/07/1395 - 16:28
اشتراک در وزیربهداشت