نمایش 1 - 1 از 1
برآوردهای آماری از سراسر جهان نشان می‌دهد که تعداد کل جان‌باختگان بر اثر ویروس کرونا از پانصد هزار نفر بیشتر شده است.
04/09/1399 - 08:44
اشتراک در کووید۱۹