نمایش 1 - 1 از 1
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکب با اشاره به نیاز صنعت غذا به واردات گندم گفت: کیفیت نامناسب آرد داخلی مانع کاهش سرانه مصرف نمک در کشور است.
07/23/1396 - 20:13
اشتراک در jybdi shgl