نمایش 1 - 10 از 19
همکاری برخی نهادها، شرکت­ها و اتحادیه ­ها با دانشگاه جامع علمی کاربردی در زمینه صلاحیت حرفه ­ای مورد بررسی قرار گرفت.
11/19/1401 - 10:15
شماره پنجم نشریه ریحانه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان منتشر شد.
07/13/1401 - 19:32
جدیدترین شماره نشریه «چمروش» بسیج دانشجویی دانشکده پرستاری ملایر منتشر شد.
05/25/1401 - 09:21
بیست و یکمین شماره ماهنامه فجر صادق دانشجویان دانشگاه آزاد منتشر شد.
04/20/1401 - 20:13
بیستمین شماره ماهنامه فجر صادق دانشجویان دانشگاه آزاد منتشر شد.
03/18/1401 - 10:26
نوزدهمین شماره ماهنامه فجر صادق دانشجویان دانشگاه آزاد منتشر شد.
02/14/1401 - 17:20
هجدهمین شماره ماهنامه فجر صادق دانشجویان دانشگاه آزاد منتشر شد.
01/30/1401 - 17:34
هفدهمین شماره ماهنامه فجر صادق دانشجویان دانشگاه آزاد منتشر شد.
12/15/1400 - 16:35
شماره نهم نشریه صدای دانشجو جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر شد.
12/15/1400 - 16:22
دهمین شماره فصلنامه فرهنگی-اجتماعی تشکل جامعه اسلامی دانشگاه علوم پزشکی همدان ویژه‌ دانشجویان غیر ایرانی منتشر شد
12/10/1400 - 17:11

صفحه‌ها

اشتراک در نشریات دانشجویی