نمایش 11 - 19 از 19
شماره چهارم نشریه ریحانه جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد
12/07/1400 - 16:22
شماره سیزدهم گاهنامه علمی گنجنامه دانشگاه علوم پزشکی همدان منتشر شد
11/26/1400 - 17:26
اولین شماره نشریه علمی-پژوهشی روشن به همت واحد پژوهش و فناوری شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، منتشر شد.
10/21/1400 - 17:37
دومین شماره نشریه غزل صبح دانشگاه فرهنگیان همدان، به همت گروه نشریه صبحدم و نشریه بیت الغزل منتشر شد.
09/22/1400 - 10:26
شماره سوم نشریه ریحانه به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد.
09/20/1400 - 10:42
چهارمین شماره ی نشریه ی شهرزاد انجمن ادبی ققنوس، دانشگاه فرهنگیان همدان( پردیس شهید مقصودی) منتشر شد.
09/18/1400 - 10:37
سومین شماره ی نشریه ی شهرزاد متعلق به انجمن ادبی ققنوس، دانشگاه فرهنگیان همدان( پردیس شهید مقصودی) منتشر شد.
08/22/1400 - 11:05
شماره دوم نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا با نام «جریان» منتشر شد.
07/19/1400 - 20:30
سررشته
بانک نشریات دانشجویی
پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجو در نظر دارد نشریات دانشجویی دانشگاه های استان را پوشش داده و مطالب آنها را در سایت قرار دهد.
07/17/1393 - 12:46

صفحه‌ها

اشتراک در نشریات دانشجویی