نمایش 1 - 3 از 3
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: واقعا در حق اغلب افرادی که نامشان به عنوان نجومی بگیر آورده شده است ظلم شد.
08/07/1396 - 23:27
شهردار تهران گفت: اگر کسی از خودش مایه و آبرو نگذارد امکان حرکت کردن یک قدم به جلو وجود ندارد، این از مشکلات امروز جامعه ما است و یکی از علل تاریخی عقب‌ماندگی در این سرزمین نیز ریشه در همین موضوع دارد.
05/28/1396 - 22:55
"اِنَّ حُرمَةَ عِرض المُؤمِنِ کَحُرمَةِ دمِهِ و مالِهِ":حرمتِ حیثیت و آبروی مؤمن همانند حرمتِ جان و مال اوست.
05/09/1396 - 13:53
اشتراک در آبرو