نمایش 1 - 3 از 3
بسیج رسانه شهرستان تویسرکان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد اگر فتنه 88 مهار شد، دلیلی بر خشکیده شدن ریشه‌های فتنه نیست و در صورتی که ما بیدار نباشیم، شکل‌گیری فتنه‌های دیگر محتمل است.
10/07/1397 - 17:17
پانزدهم خرداد، نقطه عطفی است در تاریخ معاصر و یادگاری است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشور.
03/15/1396 - 16:09
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: ملت ایران با درک شرایط منطقه در این انتخابات حضور یافتند و با این حضور خود ملت‌های مستضعف جهان را نسبت به داخل ایران امیدوار کردند.
02/31/1396 - 17:40
اشتراک در حماسه