نمایش 1 - 1 از 1
صدر با تشکیلاتی میلیونی،دقیق و با گستردگی بسیار بالا در میان جوانان و فقیران و حاشبه نشینان شیعه توانسته بدنه اجتماعی قوی و در صحنه ای براب خود مهیا کند.
09/07/1400 - 12:26
اشتراک در عراق + تحولات عراق + یادداشت دانشجویی