نمایش 1 - 1 از 1
چگونه است که طراح سبد کالا یا همان "سبد حقارت" که بازتاب‌های منفی بین‌المللی برای کشورمان رقم زد، می‌تواند گزینه مناسبی برای یک پست و مقام جدید اقتصادی دیگر در بدنه دولت باشد!
03/07/1398 - 14:24
اشتراک در هیأت رئیسه مجلس