مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید

مطالب اجتماعی

شماره سوم نشریه ریحانه به همت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا منتشر شد.
به همت بسیج دانشجویی شهید امیدی
دانشجویان بسیجی پایگاه شهید امیدی شهرستان نهاوند در پرستاران زحمت کش این شهرستان تقدیر کردند.
به مناسبت روز دانشجو
میزگرد صدای دانشجو با حضور دانشجویان فعال دانشگاههای بوعلی، پیام نور، علوم پزشکی، آزاد، باهنر و صنعتی برگزار شد.
میزگرد خبری صدای دانشجو به مناسبت روز دانشجو و با حضور جمعی از دانشجویان فعال و دغدغه مند همدان برگزار شد.
عضو بنیاد ملی نخبگان: آیت الله خامنه ای كاملا از موضوعات پرداخته شده استقبال كرده و رويي خوش نسبت به مسائل گفته شده نشان دادند.
اختتامیه مرکز واکسیناسیون جهادی شهید هزاره در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

صفحه‌ها