نمایش 1 - 5 از 5
معاون دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد همدان:
معاون دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد همدان گفت: مردم وقتی مشاهده کردند که یک عده‌ فتنه‌گر با مبانی نظام اسلامی و مبانی دینی‌شان به مخالفت برخاستند؛ به صورت خودجوش به خیابان‌ها ریختند و تجمع عظیم نه دی را شکل دادند که این روز، برای تمام ملت ایران، روز ماندگاری است و در تاریخ ثبت شده است. در واقع روز 9 دی، روز بصیرت و آگاهی و هوشیاری ملت ایران است.
10/11/1395 - 09:49
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی همدان:
دبیر جامعه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی همدان: گفت: مردم خواستار این هستند که دولت نسبت به این اقدامات وحشیانه عربستان واکنش قاطعی نشان دهد.
10/15/1394 - 10:56
در پی اعدام شیخ نمر باقر النمر:
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان اعدام شیخ نمر باقر النمر را اقدامی وحشیانه دانست.
10/13/1394 - 03:08
ثبت اولین گواهی نرم افزار Copt Right همراه با نشان تجاری Trade Mark توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در کشور انگلستان و مالزی انجام شد.
10/01/1394 - 10:42
سمینار من وآینده من با حضور دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان با سخنرانی مدیر دفتر ارتباط با صنعت این دانشگاه در سالن اجتماعات فارابی برگزار شد.
08/20/1394 - 09:54
اشتراک در دانشگاه آزاداسلامی