مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 5. شهريور 1391 - 14:53   |   کد مطلب: 1923

اسرائيل در مقابل ايران تنهاست و اگر درگيري با ايران پيش آيد تل آويو تنها خواهد ماند.
روزنامه صهيونيستي اسرائيل هيوم به نقل از مشاور ديك چني (معاون رئيس جمهور در دولت بوش) نوشت: اسرائيل در صورت اقدام عليه ايران تنها مي ماند و اگر با ايران درگير شد نبايد انتظار كمك از سوي آمريكا را داشته باشد.
به گزارش راديو اسرائيل ديويد ورمسو در اين مصاحبه مي گويد: اگر كساني در اسرائيل فكر مي كنند كه آمريكايي ها به تاسيسات اتمي ايران حمله خواهند كرد، بايد بدانند كه در محاسباتشان دچار خطا شده اند. جرج بوش هم در زمان رياست جمهوري خود از حمله به تاسيسات اتمي ايران خودداري كرد و من مطمئن هستم كه پرزيدنت اوباما هم هرگز چنين اقدامي نخواهد كرد.
در همين حال روزنامه آلماني يونگه ولت در ارزيابي لفاظي برخي مقامات رژيم صهيونيستي تاكيد كرد: نقشه هاي جنگ كه مقامات اسرائيل ادعاي آن را مطرح مي كنند فقط كاربرد تبليغاتي دارد و براي اين منتشر مي شود كه جنگ با ايران را جدي و قطعي نشان دهد.
همچنين فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ ديگر روزنامه آلماني در تحليل تهديدهاي اسرائيل يادآور شد: وقتي شيمون پرز رئيس جمهور اسرائيل مي گويد ما به تنهايي نمي توانيم جلوي ايران را بگيريم، حرفش وزن خاصي دارد. امروز حتي در كابينه اسرائيل مي گويند كه آيا در روز مبادا مي توان روي آمريكا حساب كرد. برخي از آنها ترديد دارند.
اين روزنامه تصريح كرد: پرز در راس مرددهايي قرار گرفت كه خطرهاي راه حل نظامي را بيشتر از امكان موفقيت آن مي دانند. دستگاه امنيتي و ارتش هم به اين نظر گرايش دارد، اكثريت مردم نيز طبق تازه ترين نظرسنجي اكثريت مردم (61درصد) اسرائيل خواستار تكروي نظامي نيست و 57 درصد لفاظي تازه اوج گرفته نتانياهو و باراك را تلاشي مي بينند كه دولت آمريكا را به تحريم بيشتر عليه ايران وادارند.
مجله آمريكايي تايم نيز در تبيين رفتار تبليغاتي و فريبكارانه برخي سران اسرائيل تاكيد كرد: اسرائيلي ها به محدوديت هاي نظامي خود درباره جنگ با ايران اذعان دارند اما بديهي است كه تهديد به حمله نظامي مي تواند ارعاب در حريف يا تحريك آمريكا و اروپا عليه ايران موثر باشد، حتي آنها احتمال مي دهند از اين طريق چين و روسيه را نيز تحت فشار قرار دهند. اسرائيل قرار نيست كار احمقانه اي انجام دهد بلكه مايل است فضاي ارعاب ايجاد كند.
تايم در عين حال با اشاره به ناكامي فشارهاي تحريم عليه ايران نوشت: سران اسرائيل به درستي اشاره مي كنند كه هيچ نشانه اي ديده نشده كه تنگ تر كردن حلقه تحريم ها سران ايران را به تسليم در مقابل خواسته هاي غرب وادار ساخته است. استفاده از تهديد براي انجام عمليات نظامي، كشورهاي غربي را به تكاپو مي اندازد. به نظر مي رسد نواختن بر طبل جنگ از سوي اسرائيل جهت به چالش كشيدن بي عملي واشنگتن و ديگر كشورهاي غربي براي تحت فشار قرار دادن بيشتر ايران انجام گرفت.

دیدگاه شما

آخرین اخبار