نمایش 1 - 10 از 658
قشر فرهنگی جامعه از دست بی تدبیری آقایان چه ها که نکشید...
راضیه جوادی اطهر
به مناسبت روز خبرنگار
شجاعت و ایثارگری آرمان هر خبرنگاریست که با انتخاب مسیری الهی در تاریخ رسانه جاودانه می شود.
غزاله حکمی
مفهوم کنونی حقوق بشرکه آمیزه‌ای از اومانیسم و لیبرالیسم غریی است بر محوریت فرد و حقوق فردی تکیه دارد و از جهان‌بینی غربی پیروی می‌کند که با تمام ارزش‌ها و حقوقی که برای فرد قائل است دچار نواقص و چالش‌هایی شده است.
محدثه عظیمی
زندگی روزمره ما همیشه با خطر و ناراحتی و مشکلاتی رو به رو میشود که خیلی اوقات نمی دانیم مشکل از کجاست؟
علیرضا واحدی همت
یادداشت تحلیلی
بررسی چندین سوال اساسی در رابطه با درگیری ها و تحولات افغانستان.
امیرمحمد کشاورزیان
گاهی آنقدر عواطف و احساسات پیچیده و درهم آمیخته می شود که توانایی تشخیص آنها را نداریم.
علیرضا واحدی همت
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، اعـلـام کــرده است کــه یک چهــارم مـردم ایـران دچـار یـک یـا چنـد نـوع از انـواع اختــلالات روانــی هســتند.
علیرضا واحدی همت
اویغور ها و هویی ها از مهمترین و پرجمعیت ترین اقلیت های مسلمان هستند.
امیرمحمد کشاورزیان
بار دیگر شاهد نفوذ فرهنگ غربی از طریق فضای مجازی در جامعه ایرانی اسلامی هستیم، این بار با ترویج خوراک حرام سفره هایمان را نشانه گرفته اند.
غزاله حکمی
از زبان مدافعین سلامت
یادداشتی از سوی کادر درمان برای مخاطبین صدای دانشجو حاوی دردودل و مطالبات شنیده نشده ایشان.

صفحه‌ها