مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 15. بهمن 1397 - 13:55   |   کد مطلب: 23755
درآستانه فجرانقلاب شکوهمنداسلامی وبلوغ سیاسی آن اشاره ای به دستاوردهای عظیم ملت ایران درابعادداخلی وخارجی خواهدشد

درآستانه فجرانقلاب شکوهمنداسلامی وبلوغ سیاسی آن اشاره ای به دستاوردهای عظیم ملت ایران درابعادداخلی وخارجی خواهدشد.دربعدداخلی مهمترین دستاوردانقلاب اسلامی برگزاری مجموعه ای از انتخابات گسترده،آزادوفراگیرکه همه اقوام ومذاهب وجناحهای سیاسی مشارکت گسترده ای درآن داشتند. بی تردید انتخابات برگزارشده درجمهوری اسلامی جزء آزادترین وفراگیرترین انتخابات دردنیاست که نمونه هایی ازاین مشارکت وتضارب آراء درهیچ یک ازکشورهای دنیاحتی کشورهایی که خودرامهددمکراسی می نامند،نمی توان مشاهده نمود.درطی این 40سال عمرنظام مقدس جمهوری اسلامی قریب به 30 انتخابات برگزارگردیده است که میانگین مشارکت مردم بالاتراز60درصدودرقریب به اتفاق آنها بالای 65درصدمیزان حضورمردم پای صندوقهای آراء را داشته ایم .در سالهای اخیرمیزان مشارکت دریکی ازانتخابات ریاست جمهوری آنچنان بالابود که علی رغم اختلافات سیاسی وچالشهای حین وبعدازانتخابات یک رکوردتاریخی ازخودبرجاگذاشت وباعث حیرت ،ترس وواهمه دشمنان ازالگوشدن انقلاب اسلامی برای سایرجهانیان شد.اینجابودکه دشمن تاب نیاوردو باترفندهای مختلف  نتایخ انتخابات رامخدوش وزیرسئوال بردند اگر حوادث پس ازاین انتخابات نبود دنیافصل نوینی ازمردم سالاری راتجربه می کرد.بدون تردین مهمترین اصل بقای این انقلاب وتثبیت آن درآستانه چهل سالگی برگزاری باشکوه انتخابات های پیش رووحضورتاثیرگذارمردم می باشد.وامامهمترین دستاوردخارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نفوذ معنوی ایران درقلب ملتهای مسلمان منطقه وتقویت روحیه مقاومت وجهادربین این ملتها بدون کوچکترین چشم داشت به خاک آن کشورها وتنهابراساس این اصل مترقی قانون اساسی یعنی دفاع ازملتهای مظلوم وایستادگی دربرابرقدرتهای مستکبرمی باشدکه همین مسئله باعث برهم خوردن بسیاری ازتوطئه های محورغربی ،عربی وعبری درمنطقه شده است که رئیس جمهورفعلی امریکادرهمین هفته های اخیربه این شکست اعتراف نمودواعلام کردباوجودهزینه 7تریلیون دلاری امریکادرخاورمیانه این کشوربدون هیچ دستاوردی درحال خروج ازمنطقه می باشد.بدون تردید این نظام می تواندبااتحادمردم ومسئولین ورهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری(مدظله) همه ترفندهاوتحریمهای  دشمنان این ملت راپشت سربگذاردوبه لطف الهی  شاهدعظمت روزافزون این ملت درآینده خواهیم بود.

 

بهمن سیاوشی

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

عناوین پربازدید

آخرین اخبار