مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 10. آبان 1399 - 14:06   |   کد مطلب: 24220
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده. باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی را جوری ظرفیت سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه ی معلمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش بشوند.

بسمه تعالی
دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده. باید این جور باشد که حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی را جوری ظرفیت سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه ی معلمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش بشوند.
مقام معظم رهبری ۹۹/۶/۱۱

در اهمیت آموزش و پرورش و جامعه معلمین همین بس که در دست معلم انسانی است که روح و استعداد و عاطفه دارد نه صرفا یک ماده ی بی جان؛ و آینده ی این مرز و بوم به دست همین محصلانی است که شاید فردا چمران ها و رجایی ها و آوینی ها باشند؛ پس برای رسیدن به آرمان شهری که در ذهن داریم ابتدا باید به "تربیت معلم" بیندیشیم.
هر ساله شاهد تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت دانشگاه فرهنگیان و جذب معلم فقط و فقط از راه دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی هستیم. از سوی دیگر امسال شاهد کاهش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بودیم؛ این اتفاق با توجه به کمبود شدید معلم چه توجیهی دارد؟
در سال ۸۸ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی تصویب شد و متاسفانه سالانه اصلاحیه ها و الحاقیه های زیادی به این طرح اضافه شد و دانشگاه فرهنگیان عملا به حاشیه رفت. مگر جز این است که معلمی یک هنر است و این هنر نیاز به آموختن دارد؟ اهمیت و توجه به این هنر در کجای طرح تعیین تکلیف قرار گرفته است که همچنان آقایان در پی گسترش همه جانبه این طرح هستند؟ مگر با راهکارهای مقطعی میشود مشکل کمبود معلم را حل کرد؟
انتظار میرود که مجلس انقلابی ریل گذاری به سمت جذب معلم فقط از طریق دانشگاه فرهنگیان را در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاحیه ها دردی دوا نمی کند آقایان! قوانین راهگشایی تصویب کنید.
در ابتدا باید این موضوع مشخص شود که ما معلم میخواهیم یا صرفا کارمند؟ مگر آموزش و پرورش بنگاه کاریابی است که هرساله عده ای با یک اصلاحیه و الحاقیه به صورت برف انباری به استخدام در می آیند؟
مساله ای که هم به شدت بر روند کیفی تربیت و آموزش و هم به حیثیت تعلیم و تربیت خدشه وارد کرده است.
حال آنکه با عملیاتی کردن اسناد، قوانین و مطالبات رهبری مبنی بر توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان با ساخت پردیس ها و تخصیص منابع و امکانات به این دانشگاه میتوان هم به کمبود معلم در سال های آتی پاسخ داد و هم به جای پذیرش معلم بدون قرار گرفتن در جریان تربیت معلم، از نیروهای با کیفیت که برآمده از دانشگاه فرهنگیان و متخصص در امر تربیت هستند استفاده کرد.

مریم سامانلو، مسئول گفتمان سازی و مطالبه گری بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر همدان.

دیدگاه شما

آخرین اخبار