مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 16. آذر 1400 - 16:13   |   کد مطلب: 24538
دانشجو عصاره ی وجودی یک ملت است برای ساختن آینده

دانشجو عصاره ی وجودی یک ملت است برای ساختن آینده
پای دونده ی کشور به سوی آرمان ها
و آبروی یک تاریخ برای اقتدار فرداست‌.

عنصر فعالی که کبوتر روحش را اسیر وسوسه ها و فتنه های دشمن نمی کند و چشمش را به تاریکی نا امیدی تیره نمی کند و برای پروازِ اندیشه ی خود بال های همتش را با ذهنی باز و قلبی مطمئن می گستراند.

این بازوی پولادین ،سرمایه ی بزرگ ملی است که با خود آگاهی و با اراده ای از جنس روحیه ی شهدا ،عَلَمِ نظام علمی و فرهنگی ایران را بر قله های برتری جهانی استوار می کند و هویت ملی و سیاسیِ ریشه دار کشور را در صحنه ی بین المللی به نمایش میگذارد تا قدرت های پوشالی را به رسوایی بکشاند و همواره این سخن استاد سید علی خامنه ای را سر لوحه قرار دهد که میفرمایند:

"باید همت شما این باشد که در دنیا به وضعی برسیم که اگر کسی بخواهد به تازه‌های علمی دست پیدا کند، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد."

رسالت دانشجویان مومنِ متفکر ما هم همواره این بوده است که آجر های آینده ی کشور را با علم و تحقیق و هدفگذاری های دقیق سیاسی و اجتماعی بنا کنند تا افقی روشن پیش روی نظام اسلامی سرافراز ایران باشد.

دانشجو یعنی
آرمان گرایی
جریان سازی
آزاد اندیشی
عدالتخواهی
شهامت در برابر طوفان ها
یعنی تلاش 
امیدواری
آینده نگری
صبر

دانشجو یعنی تو 
یعنی من...

 مسئول خواهران قرارگاه شهید همدانی/ بهینا صدفی

دیدگاه شما

آخرین اخبار