نمایش 11 - 20 از 251
معاون علمی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان:
معاون علمی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به بررسی گزارش کمیسون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس گفت: بند ۱ ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه بر مردمی شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصی در تمامی دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد که نیاز است در این بند فضای آموزشی و پرورشی از خصوصی‌سازی مستثنی شود.
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با صدای دانشجو:
دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به تبصره5 ماده38 گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه: داقل از نمایندگانی که میدانیم روحیه ی فساد ستیزی و انقلابی دارند انتظار داریم نسبت به شفافیت اهمیت قائل شوند تا از این طریق دست کم راه تبلیغات عوام فریبانه برای نمایندگانی که پرونده قابل قبولی ندارند بسته شود
دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا در مصاحبه با صدای دانشجو:
دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا تاکید کرد انتظار جنبش دانشجویی از نمایندگان استان همدان در مجلس این است که در تصویب اعلام عمومی و شفافیت حقوق و مزایای مدیران و مسئولین در لایحه برنامه ششم توسعه نقش موثری را داشته باشند.
دبیر جامعه اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با صدای دانشجو:
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده اقصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره به مواضع صریج مراجع تقلید در دیدار با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از نمایندگان استان همدان در مجلس خواست تا نسبت به هشدارهای مراجع تقلید حساسیت بیشتری داشته باشند
قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با صدای دانشجو:
حسین زارعی با اشاره به تصویب سند کنوانسیون آب و هوایی در مجلس، آن را مغایر با اصول سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دانسته و خواستار شفاف سازی آرای نمایندگان همدان در مجلس برای تصویب این توافق نامه شده است.
رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای شهر همدان در گفتگو با صدای دانشجو:
رئیس کیمسیون معماری، شهرسازی و فنی عمرانی شورای اسلامی شهر همدان در گفتگویی با صدای دانشجو از بیانیه دانشجویان ترم3 علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا مبنی بر رعایت اولویت پرداخت حقوق کارگران و نیروهای خدماتی نسبت به مدیران در شهرداری همدان استقبال کرد و تاکید کرد که این امر در شورای شهر همدان نیز در حال پیگیری است.
برگزیده اولین جشنواره تلگرامی باسونیوز در گفتگو با صدای دانشجو:
جشنواره تلگرامی باسونیوز با محوریت عکس های موبایلی مناظر طبیعی و مصنوعی زیبای دانشگاه بوعلی سینا با مشخص شدن ارای دانشجویان به کار خود پایان داد و عکس یکی از دانشجویان علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد برگزیده این جشنواره دانشجویی شد.
دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی سینا در مصاحبه با صدای دانشجو
دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا در گفتگویی با صدای دانشجو با اشاره به ارائه طرح دوفوریتی عدم حذف کارت سوخت در مجلس از نمایندگان مجلس استان همدان خواسته تا در این طرح نقش مثبت و موثری را ایفا کنند.
بهنشان در مصاحبه با صدای دانشجو گفت:
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین آموزشی دانشگاه بوعلی سینا به تلاش بسیج دانشجویی دانشگاه در سالن چمران برگزار شد.
عضو هیئت رئیسه دانشگاه بوعلی سینا در گفتگو با صدای دانشجو؛
گاهی کثرت شایعات، فضا و جو ناسالمی را ایجاد می کند. در این فضای ایجاد شده یک رعب و وحشت کاذبی بوجود می آید به گونه ای که فرد احساس می کند اگر حرفی را بزنم ممکن است برای من مشکلاتی ایجاد شود. حتی ما گاهی داخل کلاس هم دچار این دست توهمات هستیم.

صفحه‌ها