مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 5. اسفند 1395 - 1:29   |   کد مطلب: 19614
موفقیت مقاومت ، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است.

موفقیت مقاومت ، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است.

موفقیت مقاومت ، در تحمیل یک جنگ فرسایشی به دشمن است

دیدگاه شما

آخرین اخبار